Stöd från EU och jordbruksverket

Projekt #2021-1219

 • En 6-dörrars kyl har inköpts och installerats vilket har ökat antal kylhyllor med 100%.
 • Dörrarna till mejerikylen har förstorats och vi har öppnat upp ytterligare för 2 dörrar för att utöka mejeriutbudet med 50%.
 • 2 nya CO2 kompressorer har ersatt de två äldre för kylrummen och dessutom så drivs den nya 6-dörrars kylen också av den ena kompressorn.
 • Den manuella charken, dess beredningsutrymme, diskställ och kyldisk har rivits.
 • Samtliga kylmaskiner i vårt maskinrum är nu helt tagna ur drift.

Projekt #2019-1206

Under 2019 påbörjades ett projekt med hjälp av Landsbygdsprogrammet tillsammans med EU att ytterligare minska vår energiförbrukning och utöka vårt kyl- och fryslager.

 • 70m2 Solceller har installerats med en kapacitet på 12,8kW.
 • En ny elcentral med energiövervakning för att lokalisera energiförbrukningen av olika delar av butiken.
 • Vi har köpt en kyl- och fryscontainer för att utöka vårt lager.
 • Ny hyllinredning till bla mejerikylen har gjort att vi utökat vår kapacitet av mejerivaror.

Projekt #2018-3195

 • Runmarö Lanthandel har för att förenkla och förbättra sophanteringen köpt en tippcontainer och två st komposter. Tippcontainer gör att vi säkert kan hantera och transportera vårt plastavfall till återvinningsstationen. Komposterna tar hand om frukt och grönt som måste kasseras.
 • En ny modern flervåningskyl har inköpts för att bredda vårt ostsortiment och säkra förvaringen på bästa sätt.

Projekt #2017-1824

Runmarö Lanthandel har under 2017 fått stöd för flera förbättringar.

 • Köldmedium är utbytt i våra kylar och en ny kompressor är införskaffad.  Ytterligare en grönsakskyl är inkopplad på denna kompressor. På så sätt kan vi utöka utbudet och lager av frukt och grönt.
 • Samtliga hyllor är utbytta mot ett nytt och modernt hyllsystem vilket gör att vi kan utöka vårt sortiment och säkerställa lager av varor.
 • Den manuella charken har fått en ny våg och en ny skärmaskin för att kunna servera varorna bättre, snabbare och säkrare.

Projekt #2016-1342

Syftet med stödet är installera ny inredning för att minska energiförbrukningen i butiken och möta framtida behov för butiken.

 • Alla lysrör och spotlights är utbytta mot LED som är energisnålare och minskar värmeutvecklingen.
 • Värmepump är installerad för att skapa kyla på sommaren vilket leder till att kylar och frysar arbetar mindre och därför drar mindre energi. Alla lysrör och spotlights är utbytta mot LED som är energisnålare och minskar värmeutvecklingen.
 • Ny pantmaskin har inköpts för att möta Returpacks krav på säkrare och mer pålitlig returhantering.
 • En isflingsmaskin är införskaffad för att kunna förvara färsk fisk i charkdisken.
 • Ett nytt kassasystem för att möta framtida betalsystem och skapa en driftsäkrare miljö.

Runmarö Lanthandel